نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان استان کرمانشاه
اخبار

نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان استان کرمانشاه

رئیس خانه صنعت و معدن جوانان استان کرمانشاه مصرف­ کننده را بالاترین سرمایه تولیدکننده برشمرد و گفت: تولیدکننده وظیفه دارد […]